• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!
Giới thiệu

Bệnh viện lao và bệnh phổi Tuyên Quang là bệnh viện chuyên khoa hạng III, trực thuộc Sở Y tế Tuyên Quang, được giao 100 giường bệnh.

Có 2 nhiệm vụ:

- Thu dung, điều trị bệnh nhân lao các thể và các bệnh phổi ngoài lao.

- Chỉ đạo hoạt động chương trình phòng chống lao, NKHHCT trẻ em, dự án COPD và hen phế quản toàn tỉnh.

I. Biên chế cán bộ. (Tính đến tháng 12/2018)

Tổng số: 59 cán bộ: + Biên chế: 38

+ Hợp đồng: 21

1. Bác sỹ: 11 (CKII: 02; CKI: 05; BS: 04)

2. Dược sỹ: 03 (CKI: 01; Đại học: 01; Trung cấp: 01)

3. Y sỹ: 09 (Trong đó đi học bác sỹ: 01)

4. Điều dưỡng: 22 (Đại học: 06; Cao đẳng: 04; Trung cấp: 12)

5. Kỹ thuật viên: 06 (Đại học 01; Trung cấp: 05)

6. Khác (Kế toán, lái xe, văn thư, thủ quỹ): 07 (Đại học: 03; Cao đẳng: 01: Trung cấp: 02)

7. Hộ lý: 01

II. Tổ chức bệnh viện.

Bệnh viện có 3 phòng và 7 khoa

- Phòng kế hoạch tổng hợp (Lập kế hoạch hoạt động của bệnh viện, quản lý bệnh nhân lao ngoại trú, chỉ đạo tuyến, y vụ, thống kê)

- Phòng tổ chức hành chính (tổ chức, hành chính, tài vụ).

- Phòng điều dưỡng.

- Khoa khám bệnh (khám nội trú, khám quản lý ngoại trú bệnh nhân HIV/AIDS và COPD)

- Khoa cấp cứu.

- Khoa điều trị nội A (Bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học, bệnh nhân lao/HIV, lao kháng thuốc).

- Khoa điều trị nội B (Bệnh nhân lao phổi không có bằng chứng vi khuẩn học, lao ngoài phổi, lao trẻ em, bệnh phổi khác, phục hồi chức năng hô hấp).

- Khoa chẩn đoán hình ảnh.

- Khoa xét nghiệm.

- Khoa dược.

Thư viện ảnh
Chưa có thông tin