• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của bệnh viện Phổi Tuyên Quang bao gồm có:

1. Ban giám đốc.

2. Ba phòng và 7 khoa

 

Thư viện ảnh
Chưa có thông tin