• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Q. Giám đốc Sở Y tế khảo sát các chốt kiểm dịch.

Thư viện ảnh