• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/01/2014
Ngày hiệu lực:
06/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/06/2014
Ngày hiệu lực:
05/06/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh